jaroslav.cabalka@3dfitness.cz +420 607 228 988

KONDIČNÍ A POSILOVACÍ LEKCE

KRUHOVÝ TRÉNINK

Jedná se o tréninkovou metodu, která za využití velkého množství variabilních cviků, cvičebních stylů a pomůcek zapojuje komplexně celé tělo. Napomáhá zpevňovat tělo a aktivuje účinné spalování tuků. Díky udržení tepové frekvence na vyšší úrovni během celého cvičení podporuje činnost kardiovaskulárního systému a povzbuzuje metabolismus. Kruhový trénink je tréninková metoda (postup, či program),která se skládá z vybraných cviků (a může jich být až 15 v „kruhu“) zatěžujících jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po dobu předem určenou. Jedním z hlavních faktorů správně sestaveného kruhového tréninku je určitá délka pauzy (přestávky) mezi jednotlivými cviky. Zpravidla je jen tak dlouhá, aby umožnila cvičícímu pouhý přesun z jednoho stanoviště na druhé. Dalším důležitým faktorem je rychlost provádění daného cviku. Měl by se provádět svižně, v tempu, s cílem provést vyšší počet opakování, nikoliv však na úkor správné techniky provedení. Z tohoto důvodu je volba vhodné zátěže (s ohledem na trénovanost cvičícího) rozhodující a klíčová.

PUMP fx

Jasně zaměřená lekce. Velmi atraktivní posilovací lekce soustředící se na silový trénink všech svalových skupin. Cvičení s PUMP fx™ spojuje intenzivní spalování tuku, nárůst svalové hmoty a vytrvalostní posilování. Lekce jsou kreativní, cvičencům je přizpůsobena optimální zátěž a intenzita. Cvičení se základními prvky jako dřepy, tlaky, výpady a rotace je vhodné pro muže i ženy, a to bez ohledu na předchozí fyzickou kondici.

TRX®

TRX závěsné popruhy je originální fitness pomůcka, která při cvičení využívá pouze váhu vlastního těla. TRX je také unikátní v tom, že zátěž se dá upravovat pouze nastavením polohy svého těla a proto je toto cvičení vhodné úplně pro všechny klienty bez ohledu na jejich fitness úroveň. Buduje svalovou sílu, rovnováhu, flexibilitu a aktivuje stabilizační svalstvo po celou dobu cvičení.

POWER STEP

Posilovací lekce kombinující cardio “ spalovací“ trénink se stepem a posilování svalů celého těla, s důrazem na zapojení svalů stehen a hýždí

BODYFORM

Oblíbená posilovací lekce komplexně formující celou postavu. Aerobní intervaly zaměřené „spalování“ a posílení sv. dolní poloviny těla a v kombinaci s posilováním s ručními zátěžemi – činky, tyče, expandery ad. Trénink se zaměřuje na tvarování a zpevňování problémových partií jako břicho, stehna, zadek a také na komplexní posílení celého těla.

CARDIO BOXING

Jednu se o skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení, které nezahrnuje fyzický kontakt s lidmi. Tato metoda spočívá v použití cardio cvičení se správnými boxerskými technikami, včetně boxerských pohybů.

CORE TRAINING

cvičení zaměřující se na posílení středu těla, tzn. především v oblasti zad a hlubokých břišních svalů. Posílení svalového středu těla by měl být základem každého složitějšího pohybu. Když budete cíleně posilovat i tzv. posturální svalstvo včetně hlubokého stabilizačního systému (HSS), získáte větší cit pro pohyb, zvýšíte svalovou spolupráci a obnovíte správné (zdravé) pohybové stereotypy. Jedná se o velmi dynamické cvičení s možností použití náčiní, které je velkým přínosem pro lidské tělo.Dynamické sestavy přecházejí po úvodních 20-30 minutách do intenzivnější 20 minutové části zaměřené na posílení svalů centra těla (core) podle konceptu DEEP WORK, závěr lekce tvoří relaxace a harmonizační cvičení

CVIČENÍ PRO MUŽE

Ideální kombinace posilovacího a dynamického tréninku.Komplexní trénink určený pro muže všech věkových kategorií se zřetelem na zlepšení flexibility svalstva.

PEVNÉ HÝŽDĚ - ŠTÍHLÁ STEHNA

Která žena by po tom netoužila. Přinášíme jednoduché cviky, kterými tyto partie krásně vytvarujete. Lekce obsahuje jednoduché posilovací choreografie na dolní polovinu těla. Cvičí se převážně s vahou vlastního těla, ale mohou se do silovější části tréninku zapojit také cvičební pomůcky. Na konci lekce samozřejmě nesmí chybět důležitý strečink

VYRÝSOVANÝ BŘIŠNÍ PEKÁČ

Kombinace aerobního a silového cvičení,. Cviky jsou zaměřené na celkové zpevnění svalů celého těla, zejména pak na zpevnění a posílení břišních svalů přímé, šikmé apod.) a na zpevnění pánevního dna. Cvičíme hlavně vahou vlastního těla, a nebo s malými zátěžemi, tj. činky 1 – 2 Kg.

INDOOR CYCLING

Jde o nejúčinnější a vysoce motivující kardio – vaskulární cvičení. Lekce probíhají na speciálních kolech – cyklotrenažérech. Každý jezdec si volí zátěž, která mu vyhovuje. Tempo určuje rytmický hudební doprovod. Vše probíhá pod vedením zkušených lektorů. Cvičení je nenáročné na koordinaci pohybů, nezatěžuje kloubní systém a směřuje k celkovému procvičení svalů nohou a hýždí, ale také paží a svalů trupu. Již po několika cvičebních hodinách je znát úbytek tukových zásob a zlepšení fyzické kondice. Klademe důraz na správnou techniku jízdy na kole.