jaroslav.cabalka@3dfitness.cz +420 607 228 988

Aktuality

# Covid opatření

Vážení klienti,

 dle nařízení vlády jsme nuceni při vstupu do fitness centra u každého z Vás kontrolovat bezinfekčnost na virus SARS-CoV-2.

 Pokud nebudete mít žádný oficiální certifikát, ani test z odběrového místa, je možné si přinést svůj test a udělat ho před námi. Testy ze zaměstnání nejsou dle nařízení platné. Testy na recepci zatím nemáme. Pokud byste měli o tuto službu zájem, můžeme ji zařídit, ale za cenu 100 Kč nám to v momentální situaci nedává smysl.

 Při vstupu do fitness centra musí mít každý návštěvník nasazený respirátor, sundává ho až před samotným cvičením.

pravidla pro vstup do vnitřních sportovišť od 1.11.2021 :

1. osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem 

2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 

3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu 

4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 

5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb 

 

 

Děkujeme za pochopení. Vážíme si toho, že si i přes všechny komplikace přijdete zacvičit. Ani nám to není příjemné, ale pevně věříme, že touha po pohybu je silnější a společně se přes to přeneseme.

3DFITNESS Gym Žamberk  

#STAČÍCHTÍT